Biểu mẫu luận văn tốt nghiệp và hướng dẫn trình bày
Thứ năm, 01 Tháng 2 2018 11:00

Biểu mẫu luận văn tốt nghiệp mới nhất (2/2018)

Tải về tại đây

Bao gồm:

  1. Mẫu phiếu đăng ký tên Khóa luận TN (theo yêu cầu của Khoa)
  2. Mẫu phiếu theo dõi tiến độ thực hiện Khóa luận TN (nộp cho GVHD)
  3. Hướng dẫn trình bày Khóa luận TN
  4. Mẫu bìa chính và bìa lót của Khóa luận TN
  5. Mẫu phiếu chấm bảo vệ Khóa luận TN - dành cho GV Phản biện
  6. Mẫu phiếu chấm bảo vệ Khóa luận TN - dành cho GV Hướng dẫn

Xem thông tin chi tiết và tải về tại đây

 

Copyright © 2011. Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động. Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C.005, Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Cơ cở Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (08) 37 755 047; Fax: (08) 37 755 055; Email : khoamtbhld@tdt.edu.vn