Mẫu hướng dẫn tập sự nghề nghiệp (mới)
Thứ tư, 28 Tháng 6 2017 10:00
Biểu mẫu và hướng dẫn tập sự nghề nghiệp
1. Phiếu đăng ký file
2. Nhật ký tập sự file
3. Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập file
4. Mẫu bìa báo cáo tập sự file
5. Hướng dẫn thực hiện và trình báy báo cáo file

 

 

Copyright © 2011. Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động. Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C.005, Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Cơ cở Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (08) 37 755 047; Fax: (08) 37 755 055; Email : khoamtbhld@tdt.edu.vn