Thông tin tốt nghiệp, luận văn, thực tập, đồ án
Thứ tư, 31 Tháng 1 2018 14:56
Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động xin thông báo đến sinh viên các nội dung có liên quan đến công tác tốt nghiệp, thực tập tốt nghiệp và đồ án môn học như sau:
 

* Ngày 14/9/2017:

- Thông báo danh mục các môn thi Kỹ năng thực hành chuyên môn năm 2017-2018

1. Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường
+ Thủy khí động lực học
+ Đại cương cấp thoát nước
+ Xử lý nước thải
+ Cấp thoát nước trong nhà
+ Quản lý hệ thống cấp thoát nước
 
2. Ngành Khoa học môi trường
+ Công nghệ môi trường đại cương
+ Hóa kỹ thuật môi trường
+ Quản lý môi trường và tài nguyên
+ Kiểm soát chất thải rắn, chất thải nguy hại
+ Xử lý nước thải
 
3. Ngành Bảo hộ lao đông
+ Cơ sở KH bảo hộ lao động
+ Y học LĐ và bệnh nghề nghiệp
+ Phương tiện bảo vệ cá nhân
+ Quản lý BHLĐ 
+ Kỹ thuật phòng chống cháy nổ
 
* Biểu mẫu và hướng dẫn tập sự nghề nghiệp
1. Phiếu đăng ký file
2. Nhật ký tập sự file
3. Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập file
4. Mẫu bìa báo cáo tập sự file
5. Hướng dẫn thực hiện và trình báy báo cáo file
* Ngày 29/1/2018:
Thông báo về thời gian sinh viên liên hệ giảng viên nhận đồ án
 
*  Thời gian sinh viên liên hệ giảng viên nhận đồ án:    
Từ ngày ra thông báo đến hết tuần 27 (Từ ngày thông báo đến hết ngày 09/02/2018)  
* Thời gian sinh viên thực hiện:        
Từ tuần 28 đến tuần 37 (Từ ngày 12/02/2018 đến hết ngày 21/04/2018)    
* Thời gian giảng viên bảo vệ đồ án:        
Tuần 38,39 (Hạn cuối ngày 05/05/2018)        
* Thời gian giảng viên nộp bảng điểm + đồ án :      
Tuần 40 (Hạn cuối ngày 10/05/2018)        
 
* Ngày 5/1/2018:
- Thông báo về thời gian nộp luận văn đợt 1/2018
1. Thời gian nộp luận văn: trước 17h ngày 12/1/2018
2. Thư ký/Giáo vụ khoa chỉ nhận luận văn khi: Tên luận văn chính xác theo danh sách tên luận văn đã công bố.
Luận văn có chữ ký của GVHD + có phiếu nhận xét của GVHD gửi đính kèm
Lưu ý: Nộp trễ 01 ngày sinh viên bị trừ 1 điểm; 02 ngày trừ 2 điểm; 03 ngày trừ 3 điểm và sau 03 ngày không nhận. (điểm trừ được trừ sau khi đã có điểm tổng kết sau bảo vệ của hội đồng công bố).
 
* Ngày 18/11/2017:
- Thông báo về thời gian nộp đồ án của sinh viên và thời gian nộp điểm về khoa
1. Thời gian sinh viên nộp đồ án cho giảng viên: 1/12/2017 (thứ 6)
2. Thời gian bảo vệ đồ án từ ngày 2/12 (lịch cụ thể do thầy cô qui định và thông báo trực tiếp cho SV). 
Lưu ý: GV sẽ đăng ký phòng bảo vệ đồ án và thông báo đến các bạn SV. Khi đi bảo vệ đồ án các bạn phải vào phòng.Nghiêm cấm việc sinh viên tụ tập đông đảo bên ngoài làm ảnh hưởng đến việc dạy và học của các lớp trong tầng lầu. 
 
* Ngày 20/09/2017:

-  Đăng ký lễ tốt nghiệp tháng 9/2017

1. Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 25/09/2017.
Theo đường link: tại đây
2. Thời gian nhận Lễ phục và đóng tiền cọc (570.000 VNĐ)
Duy nhất 1 ngày 28/09/2017.
3. Thời gian Lễ tốt nghiệp: lúc 6h30 ngày 29/09/2017.
4. Thời gian nhận bằng tốt nghiệp: Dự kiến chiều lúc 13h30 ngày 29/09/2017 (nếu có thay đổi Khoa sẽ thông báo sau).

* Ngày 9/8/2017:

- Thông báo danh sách sinh viên làm Luận văn tốt nghiệp trước tiến độ đợt 8/2017

Danh sách có tổng cộng : 37 sinh viên.
Trong đó: 3 sinh viên ngành BHLĐ, 24 sinh viên ngành CNKTMT, 10 sinh viên ngành KHMT.
Ngày sinh viên nộp Luận văn là 11/08.

Ngày bảo vệ là 23/08 (buổi chiều).

Xem danh sách tại đây

 
* Ngày 18/11/2017:
- Thông báo về thời gian nộp đồ án của sinh viên và thời gian nộp điểm về khoa
1. Thời gian sinh viên nộp đồ án cho giảng viên: 1/12/2017 (thứ 6)
2. Thời gian bảo vệ đồ án từ ngày 2/12 (lịch cụ thể do thầy cô qui định và thông báo trực tiếp cho SV). 
Lưu ý: GV sẽ đăng ký phòng bảo vệ đồ án và thông báo đến các bạn SV. Khi đi bảo vệ đồ án các bạn phải vào phòng.Nghiêm cấm việc sinh viên tụ tập đông đảo bên ngoài làm ảnh hưởng đến việc dạy và học của các lớp trong tầng lầu.
 
* Ngày 5/1/2018:
- Thông báo về thời gian nộp luận văn đợt 1/2018
1. Thời gian nộp luận văn: trước 17h ngày 12/1/2018
 

Copyright © 2011. Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động. Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C.005, Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Cơ cở Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (08) 37 755 047; Fax: (08) 37 755 055; Email : khoamtbhld@tdt.edu.vn