Cựu sinh viên tiêu biểu
Cựu sinh viên tiêu biểu khoa MT&BHLĐ
Thứ tư, 24 Tháng 9 2014 00:00

      

 

alt

Họ và tên: PHẠM THỊ NGỌC CẨM

Sinh ngày: 20/02/1985

Khóa học: 2004 -2008

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường

Đơn vị công tác: Công ty TNHH môi trường Sài Thành

Chức vụ: Giám Đốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: TRẦN LÂM PHƯỚC ĐỊNH        

Sinh ngày: 24-07-2981

Khóa học: 1999 -2004

Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo Hộ Lao Động

Đơn vị công tác: Kimberly Clark Vietnam (cập nhật năm 2014)

Chức vụ: Trưởng phòng EHS toàn quốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: PHẠM THỊ KIM HUỆ

Sinh ngày: 20/09/1984

Khóa học: 07 (2003 – 2008)

Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động

Đơn vị công tác: Công ty CP Huấn luyện An toàn và Đo kiểm Môi trường

Chức vụ: Phó Giám đốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH HOÀI   

Sinh ngày: 11/05/1984

Khóa học: 2002-2007

Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động

Đơn vị công tác: Công ty TVXD Sino Pacific

Chức vụ: Trưởng nhóm ATLĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: TRẦN MINH PHƯỚC

Sinh ngày: 18/04/1982

Khóa học: 2001 -2006

Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động

Đơn vị công tác: Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn.

 Chức vụ: Trưởng phòng an toàn – sức khỏe – môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: ĐỖ THỊ HỒNG TRINH

Sinh ngày: 16/06/1985

Khóa học: 2004 -2008

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường

Đơn vị công tác: Công an huyện Sơn Tịnh

Chức vụ: Cảnh sát môi trường Sơn Tịnh – Quảng Ngãi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: TRẦN MINH NGOẠN

Sinh ngày: 10/01/1985

Khóa học: 2004 -2008

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường

Đơn vị công tác: Công an huyện Nông Sơn

Chức vụ: Cảnh sát môi trường Nông Sơn – Quảng Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Thái Xuân Tình.

Sinh ngày: 15/11/1986.

Khóa học: 2004 – 2008.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường.

Đơn vị công tác: Nhà máy nghiền xi măng Holcim Hiệp Phước – Công ty TNHH xi măng Holcim.

Chức vụ: OHS&E Supervisor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Trần Thành Long.

Sinh ngày: 04/11/1988.

Khóa học: 2007 – 2011.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường.

Đơn vị công tác: Khoa BHLĐ&MT, Trường Trung cấp Công Đoàn thành phố.

Chức vụ: Giảng viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Hoàng Viết Dũng.

Sinh ngày: 20/07/1988.

Khóa học: 2007 – 2011.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Cấp thoát nước.

Đơn vị công tác: Công ty TNHH MTV TM-DV và SX Nhật Quang.

Chức vụ: Phó phòng Kỹ thuật.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Lê Hoài Nam.

Sinh ngày: 28/07/1984.

Khóa học: 2004 – 2008.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động.

Đơn vị công tác: Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng công trình Dầu khí biển PTSC (PTSC OFFSHORE SERVICES).

Chức vụ: Chuyên viên Giám sát AT-SK-MT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Mai Thiện Phước.

Sinh ngày: 10/11/1984.

Khóa học: 2002 – 2006.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động.

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Intel Products Vietnam.

Chức vụ: Senior Safety Engineer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Bùi Trọng Nhân.

Sinh ngày: 13/01/1983.

Khóa học: 2002 – 2006.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động.

Đơn vị công tác: Công ty TNHH HuhtamaKi Việt Nam.

Chức vụ: EHS Coordinator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Lê Văn Kỹ Viễn.

Sinh ngày: 11/04/1983.

Khóa học: 2002 – 2006.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động.

            Đơn vị công tác: FrieslandCampina Vietnam.

Chức vụ: S & E Coordinator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: NGÔ THỊ HOÀI

Sinh ngày: 12/09/1985

Khóa học: 2004 -2008

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Xi măng Holcim VN

Chức vụ: HR Specialist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: NGUYỄN HIẾU DÂN

Sinh ngày: 01/11/1986

Khóa học: 2004 -2008

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường

Đơn vị công tác: Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp HCM (Hepza)

Chức vụ: Chuyên viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: LÊ NGUYỄN HẠ UYÊN

Sinh ngày: 25/03/1985

Khóa học: 2004 -2008

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường

Đơn vị công tác: Trung tâm sức khỏe lao động và môi trường Bình Dương

Chức vụ: Chuyên viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: HOÀNG THỊ THANH LOAN

Sinh ngày: 23/10/1985

Khóa học: 2004 -2008

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường

Đơn vị công tác: Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP POC) 

Chức vụ: Kỹ sư HSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH QUANG

Sinh ngày: 12/07/1985

Khóa học: 2004 -2008

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường

Đơn vị công tác: Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường Đồng Nai

Chức vụ: Chuyên viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: HUỲNH THỊ NHƯ TRÂM

Sinh ngày: 25/05/1985

Khóa học: 2004 -2008

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường

Đơn vị công tác: Công ty TNHH đóng tàu Đông Nam Á

Chức vụ: Kỹ sư HSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: NGUYỄN HÀ VĨNH LỘC

Sinh ngày: 24/06/1986

Khóa học: 2004 -2008

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Yujin Kreves Vina Chức vụ: Kỹ sư HSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Nguyễn Thành Luân.

Sinh ngày: 1986.

Khóa học: 2004 – 2008.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường.

Đơn vị công tác: Phòng kiểm soát ô nhiễm không khí, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới & BVMT.

Chức vụ: Nhân viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: NGUYỄN LÊ HƯƠNG

Sinh ngày: 20/01/1986

Khóa học: 2004 -2008

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường

Đơn vị công tác: Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

 Chức vụ: Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: LÊ THỊ MỸ KIỀU

Sinh ngày: 11/05/1986

Khóa học: 2004 -2008

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường

Đơn vị công tác: Viện sinh học nhiệt đới HCM

 Chức vụ: Chuyên viên phòng thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: ĐỖ THỊ THOA

Sinh ngày: 15/12/1985

Khóa học: 2004 -2008

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường

Đơn vị công tác: Sở Kế hoạch đầu tư Phú Yên

 Chức vụ: Chuyên viên phòng xúc tiến thương mại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Trần Văn Thắng.

Sinh ngày: 05/05/1986.

Khóa học: 2004 – 2008.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường.

Đơn vị công tác: Sở TN&MT, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chức vụ: Chuyên viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Nguyễn Phạm Xuân Nguyên.

Sinh ngày: 21/10/1987.

Khóa học:2005 – 2009.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường.

Đơn vị công tác: Phòng TN&MT huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng.

Chức vụ: Chuyên viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Nguyễn Thanh Nguyên.

Sinh ngày: 01/01/1987.

Khóa học: 2005 – 2009.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường.

Đơn vị công tác: Phòng TN&MT Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Chức vụ: Chuyên viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Phùng Thị Châu Bình.

Sinh ngày: 1987.

Khóa học: 2005 – 2009.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường.

Đơn vị công tác: Công ty CP tư vấn kiến trúc và Xây dựng Tp.HCM.

Chức vụ: Nhân viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Nguyễn Trọng Việt.

Sinh ngày: 23/02/1987.

Khóa học: 2006 – 2010.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường.

Đơn vị công tác: Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Tp.HCM.

Chức vụ: Nhân viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Nguyễn Hiếu Nghĩa.

Sinh ngày: 23/02/1988.

Khóa học: 2006 – 2010.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động.

Đơn vị công tác: Công ty Holcim Việt Nam.

Chức vụ: Safety Officer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Trần Hoàng Liễu.

Sinh ngày: 11/02/1989.

Khóa học: 2007 – 2011.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường.

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Công nghệ và Tư vấn Việt Phương.

Chức vụ: Nhân viên tư vấn môi trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Đào Thị Ngọc Mai.

Sinh ngày:04/10/1989.

Khóa học: 2007 – 2011.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường.

Đơn vị công tác:Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường và Biển.

Chức vụ: Nhân viên môi trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Lê Thị Thanh Thùy.

Sinh ngày: 12/04/1989.

Khóa học: 2007 – 2011.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường.

Đơn vị công tác: Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Tp.HCM.

Chức vụ: Nhân viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Bùi Thị Thư.

Sinh ngày: 20/01/1988.

Khóa học: 2007 – 2011.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động.

Đơn vị công tác:Cty Toyo Viet Nam.

Chức vụ: HSE Officer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Dương Đức Bình.

Sinh ngày: 29/06/1989.

Khóa học: 2007 – 2011.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Cấp thoát nước.

Đơn vị công tác:Công ty cổ phần cấp nước thủ đức.

Chức vụ: Nhân viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Nguyễn Tiến Đạt.

Sinh ngày: 01/07/1989.

Khóa học: 2007 – 2011.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Cấp thoát nước.

Đơn vị công tác:Công ty TNHHMTV môi trường đô thị Tp.Hồ Chí Minh.

Chức vụ: Nhân viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Huỳnh Hòa Đông.

Sinh ngày: 02/11/1988.

Khóa học: 2007 – 2011.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Cấp thoát nước.

Đơn vị công tác:Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa.

Chức vụ: Nhân viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Huỳnh Khắc Nguyên.

Sinh ngày: 20/10/1990.

Khóa học: 2008 – 2012.

Tốt nghiệp chuyên ngành: 2007 – 2011.

Đơn vị công tác: Phòng TN&MT huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Chức vụ: Chuyên viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Lành.

Sinh ngày: 17/08/1990.

Khóa học: 2008 – 2012.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường.

Đơn vị công tác:Công ty Cổ phần Môi trường Xanh Việt Nam.

Chức vụ: Nhân viên môi trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Đặng Văn Hoàng.

Sinh ngày: 26/03/1990.

Khóa học: 2008 – 2012.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động.

Đơn vị công tác: Công ty CP MĐ Thành Công – Tây Ninh.

Chức vụ: Giám sát an toàn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt                           alt

Họ và tên: Đỗ Đức Minh Thắng.

Sinh ngày: 25/06/1990.

Khóa học: 2008 – 2012.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động.

Đơn vị công tác: Liên hiệp HTX thương mại Sài Gòn.

Chức vụ: Nhân viên Bảo hộ lao động.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Hoàng Thị Mỹ Nhung.

Sinh ngày: 06/04/1989.

Khóa học: 2008 – 2012.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động.

Đơn vị công tác: Công ty CPCN Cao su Miền Nam.

Chức vụ: Nhân viên Bảo hộ lao động.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Vũ Thị Phương Thảo.

Sinh ngày: 14/07/1990.

Khóa học: 2008 – 2012.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động.

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Kinden Việt Nam.

Chức vụ: Giám sát an toàn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 Họ và tên: Tất Ái Cầm.

Sinh ngày: 27/04/1991.

Khóa học: 2009 – 2013.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động.

Đơn vị công tác: Công ty Xi măng Holcim.

Chức vụ: OHS Jet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Đặng Thị Kim Thoa.

Sinh ngày: 26/03/1991.

Khóa học: 2009 – 2013.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động.

Đơn vị công tác: Công ty Xi măng Holcim.

Chức vụ: OHS Jet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Phan Thanh Giàu.

Sinh ngày: 26/06/1991.

Khóa học: 2009 – 2013.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học Môi trường.

Đơn vị công tác: Quỹ Bảo vệ Môi trường – Sở TN&MT Tp.Hồ Chí Minh.

Chức vụ: Chuyên viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Dương Thị Hoàng Diệu.

Sinh ngày: 01/01/1990.

Khóa học: 2009 – 2013.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học Môi trường.

Đơn vị công tác: Trung tâm Nước sạch & VSMT nông thôn – Sở NN&PTNT.

Chức vụ: Nhân viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Hoàng Nữ Diệu Linh.

Sinh ngày: 26/09/1991.

Khóa học: 2009 – 2013.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học Môi trường.

Đơn vị công tác: Cty TNHH Kỹ thuật Môi trường Bắc Nam.

Chức vụ: Nhân viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Nguyễn Hữu Trương.

Sinh ngày: 21/12/1991.

Khóa học: 2009 – 2013.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học Môi trường.

Đơn vị công tác: Trung tâm Môi trường và Sinh thái ứng dụng-CEECO.

Chức vụ: Nhân viên tư vấn môi trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Mai Cẩm Phúc.

Sinh ngày: 17/08/1991.

Khóa học: 2009 – 2013.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học Môi trường.

Đơn vị công tác: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Đồng Nai.

Chức vụ: Nhân viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Chung.

Sinh ngày: 09/10/1991.

Khóa học: 2009 – 2013.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học Môi trường.

Đơn vị công tác: Six Senses Ninh Van Bay.

Chức vụ: Thư ký bộ phận bảo trì.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Hồ Thị Thúy Ngân.

Sinh ngày: 08/12/1991.

Khóa học: 2009 – 2013.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học Môi trường.

Đơn vị công tác: Sở Tài Nguyên và Môi trường, Tỉnh Tây Ninh.

Chức vụ: Nhân viên tổng hợp VP Sở.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Lê Minh Dưng.

Sinh ngày: 10/01/1991.

Khóa học: 2009 – 2013.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học Môi trường.

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Quang Đạo.

Chức vụ: Nhân viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Nguyễn Thị Mộng Tuyền.

Sinh ngày: 3/13/1991.

Khóa học: 2009 – 2013.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học Môi trường.

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Cấp nước Hà Lan.

Chức vụ: Nhân viên Phòng Dự án.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Phạm Thị Diệu Quyên.

Sinh ngày: 01/11/1990.

Khóa học: 2009 – 2013.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học Môi trường.

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật TMDV Kỷ Nguyên.

Chức vụ: Nhân viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Võ Thị Như Liêm.

Sinh ngày: 02/01/1992.

Khóa học: 2009 – 2013.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học Môi trường.

Đơn vị công tác: Công ty TNHH Việt Nam Onamba.

Chức vụ: Iso & Training.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Họ và tên: Nguyễn Tấn Đạt.

Sinh ngày: 5/11/1991.

Khóa học: 2009 – 2013.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học Môi trường.

Đơn vị công tác: Công ty Giày Fuluh.

Chức vụ: Cán bộ HSE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2011. Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động. Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C.005, Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Cơ cở Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (08) 37 755 047; Fax: (08) 37 755 055; Email : khoamtbhld@tdt.edu.vn