# Tên Chức vụ Điện thoại di động
1 Nguyễn Thúy Lan Chi Trưởng Khoa 09 4988 1887
2 Đặng Thị Cẩm Tú Giáo vụ Khoa 09 7544 2501
3 Hồ Văn Hảo Thư ký khoa - Trợ lý công tác sinh viên 090 907 9003

Copyright © 2011. Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động. Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C.005, Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Cơ cở Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (08) 37 755 047; Fax: (08) 37 755 055; Email : khoamtbhld@tdt.edu.vn