Chương trình làm việc của Dr.Jean-Paul Schwitzguebel – Laboratory for Environmental Biotechnology, Switzerland
Thứ hai, 29 Tháng 1 2018 11:22

Dr. Jean-Paul Schwitzguebel đã làm việc với Khoa MT&BHLĐ ngày 25/01/2018, cụ thể:

1. Thảo luận với Lãnh đạo Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động

Dr. Jean-Paul Schwitzguebelđã thảo luận với Lãnh đạo Khoa MT&BHLĐ ngày 25/01/2018, cụ thể:

· Nội dung làm việc: Thảo luận về các vấn đề liên quan đến nghiên cứu và ứng dụng thực vật để xử lý khí thải;

cơ hội hợp tác và đào tạo với Khoa MT&BHLĐ.

· Thành phần tham dự: Lãnh đạo Khoa MT&BHLĐ; Dr. Jean-Paul Schwitzguebel; 02 Giảng viên.

2. Hội thảo chuyên đề

Dr. Jean-Paul Schwitzguebelđã báo cáo 02 chuyên đề tại Phòng C407, cụ thể:

·  Tên chuyên đề 1: Challenges for the cultivation and use of microalgae for wastewater treatment and biorefineries

·  Tên chuyên đề 2: Phytotreatment of Air hemistry for Environmental Engineering and Science

·  Thành phần tham dự: 03 giảng viên và 80 sinh viên Khoa MT&BHLĐ.

alt

3. Cơ hội hợp tác

Định hướng một số cơ hội hợp tác với Dr. Jean-Paul Schwitzguebel:

·  Tìm hiểu và xúc tiến thành lập nhóm nghiên cứu mới cho Khoa.

·  Phối hợp với các giảng viên Khoa viết bài báo quốc tế.

·  Tham gia giảng dạy cao học và đại học.

 

Copyright © 2011. Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động. Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C.005, Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Cơ cở Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (08) 37 755 047; Fax: (08) 37 755 055; Email : khoamtbhld@tdt.edu.vn