Chương trình làm việc của 2 giáo sư Ba Lan tại Khoa MT&BHLĐ
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2018 11:37

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA PROF. ANDRZEJ SZCZUREK VÀ MONIKA MACIEJEWSKA – WROCLAW UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY               

 (Thời gian: từ ngày 07/01 đến 18/01 năm 2018)

 

Prof. Andrzej Szczurek và Prof. Monika Maciejewska đã làm với với Khoa MT&BHLĐ ngày 08/01/2018 và 17/01/2017, cụ thể:

1. Làm việc với Lãnh đạo Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động

·        Nội dung làm việc: Quan trắc chất lượng không khí và các vấn đề liên quan; Tầm quan trọng của phân tích số liệu môi trường trong giảng dạy và nghiên cứu; Cơ hội thành lập nhóm nghiên cứu

·        Thành phần tham dự: Lãnh đạo Khoa MT&BHLĐ; Prof. Andrzej Szczurek và Prof. Monika Maciejewska.

·        Thảo luận cơ hội hợp tác giữa 02 Khoa, thành lập nhóm nghiên cứu nghiên cứu về quan trắc không khí, trao đổi giảng viên hàng năm

·        Tư vấn và hướng dẫn cho giảng viên, sinh viên tìm học bổng PhD ở Poland.

·        Tư vấn cho Khoa MT&BHLĐ về việc cần đầu tư những trang thiết bị nào để phát triển nghiên cứu về ô nhiễm không khí trong tương lai.

2. Giảng dạy môn Quan trắc môi trường và môn Ứng dụng tin học ngành môi trường

Prof. Andrzej Szczurek đã giảng dạy 02 buổi (6 tiết) tại Phòng học B403 và hướng dẫn 02 buổi (8 tiết) cho sinh viên ngoài thực hiện trường, cụ thể:

·        Tên bài giảng: Environmental Monitoring – Methods and Techniques

·        Giảng dạy các nội dung thu mẫu và phân tích các thông số chất lượng không khí NOx, SOx, CO, O3, PM10, PM2.5, VOCs…

·        Hướng dẫn sinh viên trình bày các kết quả đo đạc trên thực địa.

·        Sinh viên chuẩn bị và trình bày các kết quả đo đạc.

·        Thành phần tham dự: TS. Phạm Anh Đức và 80 sinh viên thuộc 02 ngành Khoa học Môi trường và Công nghệ Kỹ thuật Môi trường.

alt·       

Prof. Monika Maciejewska đã giảng dạy 02 buổi (6 tiết) tại Phòng học máy tính A và hướng dẫn 02 buổi (8 tiết) tiết cho sinh viên ngoài thực hiện trường, cụ thể:

·        Tên bài giảng: Environmental Data Analysis

·        Giảng dạy các nội dung về phương pháp xử lý và phân tích số liệu môi trường.

·        Hướng dẫn sinh viên thu thập các kết quả đo đạc trên thực địa.

·        Sinh viên chuẩn bị và trình bày các kết quả đo đạc.

·        Thành phần tham dự: TS. Đặng Quốc Dũng và 50 sinh viên thuộc 02 ngành Khoa học Môi trường và Công nghệ Kỹ thuật Môi trường.

3. Hội thảo chuyên đề

Prof. Andrzej Szczurek và Prof. Monika Maciejewska đã báo cáo 02 chuyên đề tại Phòng họp C, cụ thể:

·        Tên chuyên đề 1: New Direction in Air Quality Measurements

·        Tên chuyên đề 2: Environmental  Data Analysis

·        Thành phần tham dự: 10 giảng viên và 50 sinh viên Khoa MT&BHLĐ.

alt

alt

4. Tham gia Câu lạc bộ tiếng Anh của Khoa

Prof. Andrzej Szczurek và Prof. Monika Maciejewska đã tham gia và hướng dẫn các bạn sinh viên của Câu lạc bộ tiếng Anh tại phòng B411, cụ thể:

·        Tên chuyên đề: Thảo luận về phương pháp học tập và làm việc ở Ba Lan.

·        Thành phần tham dự: TS. Thi Ngọc Bảo Dung, ThS. Nguyễn Thanh Trung và 50 sinh viên Khoa MT&BHLĐ.

alt

5. Cơ hội hợp tác

Định hướng một số cơ hội hợp tác với Prof. Andrzej Szczurek và Prof. Monika Maciejewska:

·        Tìm hiểu và xúc tiến thành lập nhóm nghiên cứu mới cho Khoa.

·        Phối hợp với các giảng viên Khoa viết bài báo quốc tế.

·        Tham gia giảng dạy cao học và đại học.

·        Hỗ trợ sinh viên, giảng viên mong muốn đi học tập, thực tập tại Poland.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011. Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động. Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C.005, Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Cơ cở Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (08) 37 755 047; Fax: (08) 37 755 055; Email : khoamtbhld@tdt.edu.vn