Các hình ảnh hoạt động
Huấn luyện tại doanh nghiệp
Thứ tư, 03 Tháng 5 2017 14:01

Giảng viên đi huấn luyện tại giàn khoan Dầu khí

alt

alt

 

 

 
Tham quan nhà máy sản xuất - Công trình xây dựng
Thứ tư, 03 Tháng 5 2017 14:01

Học viên tham quan thực tế tại nhà máy sản xuất

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

Giảng viên đi huấn luyện tại giàn khoan Dầu khí

alt

alt

 

 

 


Copyright © 2011. Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động. Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C.005, Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Cơ cở Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (08) 37 755 047; Fax: (08) 37 755 055; Email : khoamtbhld@tdt.edu.vn